İnsan Odaklı Yönetim Anlayışı

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Mepak çalışanlarının refah seviyesine sosyal haklarına sahip çıkarak kocaman bir aile olma felsefeni kendine ilke edinerek hayatına devam etmektedir.

Seçme ve Yerleştirme Sürecimizin amacı; kurum kültürüne uyumlu, organizasyonumuzdaki açık pozisyonların gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, yenilik ve gelişime açık insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Bu doğrultuda, doğru kişileri, doğru işe yerleştirmektir.

Mepak ailesine katılan her çalışanlarımız ilk olarak oryantasyon eğitimine dahil olmakta, şirketimize ve görevine uyumu sağlanmaktadır.

Görev aldıkları pozisyonun gereklerine uygun mesleki bilgi, yetkinlik ve yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirlenerek, plan dahilinde desteklenmektedir.

MEPAK MAKİNA